MAHAPURUS

MAHAPURUS

Released on:  DECEMBER 24
Location: NAGOYA

Cast
Hari Bansha Acharya
Madan Krishna Shrestha
Gauri Malla
Rabindra Singh Baniya
Rajaram Poudyal
Arun Chhetri
Anjana Baraili
Prem Pandey
Siru Bista
Kopila Thapa
Shikha Tamang
Kabita Shrestha
Naresh Paudel
Narendra Kangsakar
Sabin Bastola
Arjun Acharya
Suman Rimal